dilluns, 12 de novembre del 2012

La Holística, salut i malaltia

La paraula Holística ve del vocable grec "holos" que significa " complet" "sencer". La holística és una filosofia, una manera de veure l´ésser humà segons una determinda escala de valors que consisteix en entendre´l com una sola unitat de cos, ment, energia, vincles, medi on es mou, cultura, història personal i tot allò que el fa ser com és. L´holísme  tracta l´ésser com un tot, no com parts individuals. La mirada holística de la salut promou l´equilibri de les dimensions emocionals, socials, físiques i espirituals de les persones en armonia i veu la teràpia o tractament com un estímul del propi procés de curació.

Mentre que la medicina tradicional posa més atenció a factors patògens com els virus i les bacteries, la medicina holística posa l´accent en el que fa més susceptible de malaltia a l´organisme com potser una poca qualitat de vida per causa de l´estrés físic i mental, així com un desequilibri entre les seves  relacions socials, personals i ambientals.
Hipócrates, el metge més important de l´antiga Grecia i considerat el pare de la medicina, deia que la malaltia podia venir tant per causes naturals com divines i que aquestes causes només les podia discernir el raonament. Pensava que la salut depenia de l´armonia interior, i afirmava que qualsevol cosa que afectés la ment afectaria el cos.

L´abordatge holístic de la salut entén els símptomes com emergents de relacions poc eficaces, en la persona, entre el seu organisme, la seva història, els seus valors, les seves creences, en la seva manera d´afrontar la vida en general i en la seva carga genètica.

Des de el punt de vista holístic la malaltia no es veu com una cosa que ve des de fora de l´ésser, sinó com un moviment de l´organisme pel retrobament de la persona i del seu equilibri. El símptoma instalat en el cos posa l ´atenció sobre alguna necessitat personal, Potser aspectes oblidats esperan algun reconeixement o la persona està passant per un període de reorientació de tot allò que dona sentit a la seva vida i la malaltia propicia un procés de creixement i obertura espiritual.

La mirada holística considera a cada persona responsable tant de la seva salut com del seu benestar.  Suggereix a cadascú que participi en la comprensió de tot allò que li passa i que faci els canvis que siguin posibles per estar millor. Considera que l´ésser humà té la possibilitat de curar-se i que aquesta autocuració ve del registre conscient del que necessita per estar bé.

 La  malaltia mostra que, en algun aspecte, la persona està lluny d´ella mateixa i que hi ha alguna cosa a la qual no presta la suficient atenció. La malaltia proposa a l´individu que estigui atent i que a més posi en acció els mecanismes necessaris per trobar el seu propi benestar.

Bibliografia: Manual de reflexologia, método holístico.
Autora: Alicia López Blanco