La respiració


La respiració afecta  l´equilibri del cos. La respiració s´aplica per definir l´intercanvi de gasos de oxigen i de diòxid de carboni amb el medi ambient.
La respiració externa consisteix en l´intercanvi de gasos entre els alveols pulmonars i la corrent sanguínea.
La respiració interna s´aplica a l´intercanvi de gasos entre la sang i els diversos teixits corporals.
La respiració cel.lular s´aplica a les reaccions metabòliques de l´interior de les cel.lules.

La finalitat del procés respiratori és proporcionar energia per dur a terme les reaccions químiques que ens proporcionen la temperatura corporal i l´activitat vital.
Podriem dir que la respiració aporta aliment al cos.

Hi ha tres tipus de respiració:

Respiració abdominal ( amb l´ ajuda de l´abdomen): en aquest tipus de
respiració aconseguim baixar el diafragma i aumentar el diàmetre vertical de la caixa
toràcica. 
Normalment aquest tipus de respiració preodomina durant el descans i és la
respiració que observem en els nadons.

Respiració toràcica ( amb l´ajut de les costelles) : les costelles es mouen cap
enfora i lateralment gràcies a l´acció dels músculs. D´aquesta manera la caixa
toràcica aumenta el seu volum lateral i anteroposterior.
Normalment aquest tipus de respiració predomina quan hem realitzat un esforç, és
una respiració forçada.

Respiració clavicular ( amb l´ajuda de les clavícules): aquest tipus de respiració és
la que aporta menys quantitat d´aire als pulmons. Consisteix en pujar les clavícules
amb l´inspiració. D´aquesta manera només entra l´aire al terç superior dels
pulmons. És una respiració que acostuma a predominar durant l´embaràs.

La respiració abdominal completa
És aquella on s´utilitzen els tres tipus anteriors. L´aire entre pel nas i primer arriba al final dels pulmons perquè el diafragma baixa, i provoca l´expansió de l´abdomen cap enfora.
Hi ha una expansió de la caixa toràcica i s´omple el segon terç dels pulmons. Finalment les clavícules pugen per deixar entrar l´aire que omplirà el primer terç ( i més petit) dels pulmons.
La respiració abdominal és molt important per mantenir l´estructura i les funcions dels altres sistemes.

Resum :
La finalitat de la respiració és l´entrada d´oxigen i la sortida de diòxid de carboni. L´oxigen és energia fonamental perquè els sistemes corporals puguin realitzar les seves funcions; les cel-lules necesiten aquest element per poder funcionar; les cel.lules formen part dels teixits i aquests dels sistemes corporals ( digestiu, excretor, reproductor, etc...).
S´ha de respirar pel nas perquè l´oxigen sigui de qualitat quan arribi als pulmons.
Hem d´aprendre a respirar incloent l´abdomen i no només amb el pit. És qüestió de drenatge, de quantitat i de qualitat.Aquest tipus de respiració contribueix a mantenir una postura corporal correcta.

Quan fem una sessió de reflexologia és important relaxar-nos i amb la respiració ens serà molt més fácil. Amb una respiració abdominal completa ho podem aconseguir i la terapia serà molt més efectiva.